برنامه غذایی پیاز

برنامه غذایی پیاز

مراحل کوددهی:
شروع جوانه زنی:
کود مایع مرغی کال (20 لیتر در هکتار)- کود مایع مرغی کال دارای همه عناصر مورد نیاط گیاه بوده و علاوه بر مواد آلی و عناصر ماکرو و میکرو حاوی هیومیک و فولویک اسید می باشد.
اسید هیومیک دایموند گرو آمریکا: اسید هیومیک پودری یک کیلویی دایموند گرو با بیش از 95 درصد مجموع مواد هیومیکی و بالاترین کیفیت ممکن
کود ریژو کیمیتک اسپانیا: نسل جدید از یک محرک ریشه و حاوی عناصر زیستی

رشد رویشی:
کود کامل 10 10 30 زیگلر آلمان: کود تامین کننده ازت محصول زیگلر آلمان با بالاترین کیفیت
کود ریژو کیمیتک اسپانیا: نسل جدید از یک محرک ریشه و حاوی عناصر زیستی
کود آهن زیگلر آلمان: کود آهن محصول زیگلر آلمان کلات شده با EDDHA با بالاترین کیفیت
اسید هیومیک دایموند گرو آمریکا: اسید هیومیک پودری یک کیلویی دایموند گرو با بیش از 95 درصد مجموع مواد هیومیکی و بالاترین کیفیت ممکن

تشکیل غده:
کود منو پتاسیم فسفات زیگلر آلمان: کود تامین کننده فسفر و پتاسیم محصول زیگلر آلمان با بالاترین کیفیت
کود کامل میکرو تریس میکس ران اگرو ترکیه: کود کامل تامین کننده عناصر میکرو با بالاترین کیفیت ساخت کمپانی ران اگرو ترکیه
کود آهن باسشن کیمیتک اسپانیا: کود آهن باسشن محصول کیمیتک اسپانیا کلات شده با EDDHA با بالاترین کیفیت
فسویت کی سی کیمیتک اسپانیا: ترکیب فسفیت پتاسیم برای ایجاد خودایمنی گیاه در مقابله با قارچ ها و توسعه فیتوالکسین گیاهی
گوگرد مایع پارس کیمیا: گوگرد مایع 5 لیتری پارس کیمیا برای کاهش اسیدیته خاک و کنترل بیماری ها

درشت شدن غده
کود سولوپتاس زیگلر آلمان: کود تامین کننده پتاسیم محصول زیگلر آلمان با بالاترین کیفیت
کود کامل میکرو تریس میکس ران اگرو ترکیه: کود کامل تامین کننده عناصر میکرو با بالاترین کیفیت ساخت کمپانی ران اگرو ترکیه
فسویت کی سی کیمیتک اسپانیا: ترکیب فسفیت پتاسیم برای ایجاد خودایمنی گیاه در مقابله با قارچ ها و توسعه فیتوالکسین گیاهی
گوگرد مایع پارس کیمیا: گوگرد مایع 5 لیتری پارس کیمیا برای کاهش اسیدیته خاک و کنترل بیماری ها
گرین زیت پریمیر قبرس: کود مایع گرین زیت محتوی تمامی عنصر مورد نیاز گیاه

قبل از برداشت محصول
کود سولوپتاس زیگلر آلمان: کود تامین کننده پتاسیم محصول زیگلر آلمان با بالاترین کیفیت
گرین زیت پریمیر قبرس: کود مایع گرین زیت محتوی تمامی عنصر مورد نیاز گیاه
کائوس ایکس تی کیمیتک اسپانیا: کود مایع تامین کننده نیاز کلسیم
اسید هیومیک دایموند گرو آمریکا: اسید هیومیک پودری یک کیلویی دایموند گرو با بیش از 95 درصد مجموع مواد هیومیکی و بالاترین کیفیت ممکن
کود پتاسیم سیلیکات: کود تامین کننده سیلیکات و پتاسیم با بالاترین کیفیت ساخت تاپ یوزینگ چین