آشنایی با آفت کرم خراط و روش های مقابله با آن

آشنایی با آفت کرم خراط و روش های مقابله با آن

درختان گردو مطلوبترین میزبان برای این آفت می باشند و گاهی صدها لارو روی یک درخت تنومند گردو زندگی می کنند. خوشبختانه گردو و خسارت این آفت را تا حدودی تحمل می کند. اگرچه منبع آلودگی بسیار نامناسبی برای سایر درختان میوه به خصوص درختان سیب می باشد.

ادامه مطلب
آفت و بیماری های قارچ

آفت و بیماری های قارچ

آیا آفات و بیماری های قارچ را می شناسید ؟؟؟ آیا علایم آفات و بیماری های قارچ را می دانید !!!! آفات و بیماری های قارچ : بیماری های قارچ کلا” به دو گروه تقسیم می شوند : ۱- بیماری هایی که توسط عوامل زنده ایجاد می شوند.۲- بیماری ها که در اثر اختلالات ژنتیکی […]

ادامه مطلب