شرکت خدمات کشاورزی گلپروران: تا پایان برداشت با شما هستیم.

خدمات کشاورزی گلپروران

تهیه و توزیع برترین نهاده های کشاورزی

شرکت خدمات کشاورزی گلپروران با هدف ارتقاء سطح کشاورزی کشور و افزایش میزان محصول در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی با بهره مندی از تیم تخصصی پژوهشگران و متخصصین علوم نهاده های کشاورزی از سال 1388 فعالیت تجاری خود را آغاز نموده است.

این شرکت با دریافت نمایندگی از کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، سوئیس، اسپانیا، ترکیه و.... گلچینی از بهترین نهاده های کشاورزی را در اختیار کشاورزان محترم ایرانی قرار می دهد


لیست محصولات دانلود کاتالوگ